Omtaler

Hamvak "I"

av steinar selstø.

Hamvak 17Mangelen på interessante låter er derimot grunn nok til å utstede fellingstillatelse.